Hvad er Kreavilla og hvem står bag?

I en stigende digital verden kan det være svært at være nærværende. En travl hverdag er udfordringen at skabe nærvær mellem børn og voksne, men ved at skabe noget fysisk sammen vil de fleste opleve magien.

Ved at fordybe os og være i nuet skabes ikke blot nærvær men fokus rettes også på børnene. Kombinationen af leg og læring skaber nærhed og kreativt samvær i familier.

De fleste børnefamilier kan nikke genkendende til, at kvalitetstiden med børn har det med at svinde ind og gemme sig bag daglige gøremål.

Ofte vil vi gerne tilbringe tid med børnene – men hvad skal man lige finde på, hvor både børn og voksne hygger tiden væk. Hvis ikke man selv har det store “kreaskab” kan det være besværligt at finde på hvad man skal finde på. Ofte kan indkøb til kreative projekter blive dyrt, da materialerne skal indkøbes i større mængder. Sådan opstod ideen med Kreavilla. Vi vil gerne gøre det nemt for børnefamilier at være kreative samt minimere spild med henblik på bæredygtighed.

Hvorfor er kreativ leg vigtig?

Vi mener, at leg og læring går hånd i hånd. Børns sociale og kognitive udvikling fremmes af legebaseret læringstilgang. Forskning viser at legebaseret læring fremmer børns boglige og udviklingsmæssige resultater.

Ved kreativ leg eksperimenterer, leger og løser op en fatasifuld og legende måde.

Kilde: Marjory Ebbeck/Manjula Waniganayake: “Play in Early Childhood Education”

Kilde: Marilyn Fleer: “Play in the Early Years”

Du er meget velkommen til at kontakte os i Kreavilla pr. mail, telefon eller brev:

(+45) 26857970
info@kreavilla.dk

Søgårdvej 145,
7250 Hejnsvig